Ogłoszenia

 

Spółka POLSKIE TATRY SA w Zakopanem
poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Działu Obsługi Technicznej Inwestycji
i Zaopatrzenia

Zakres obowiązków:

·       zarządzanie i organizacja pracy działu,

·       nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem technicznym nieruchomości Spółki,

·       nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z eksploatacją nieruchomości Spółki, w tym prowadzenie dokumentacji technicznej,

·       nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań wynikających z przepisów BHP, PPOŻ, PZP i ochrony środowiska,

·       nadzór i kontrola nad  bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją instalacji technicznych, wod–kan, klimatyzacyjnych i innych w obiektach Spółki,

·       kontrola i nadzór nad utrzymaniem czystości terenu wokół obiektów Spółki,

·       przygotowywanie planów inwestycyjnych dla obiektów Spółki oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją,

·       koordynacja i zarządzanie pracami ogólnobudowlanymi,

·       zapewnienie prawidłowej współpracy z serwisami zewnętrznymi,

·       prowadzenie spraw związanych z dzierżawcami,

·       prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów ochrony środowiska,

·       organizacja i nadzór nad zleceniami badania wody i ścieków na obiektach spółki oraz ich przekazywanie do WIOŚ i Sanepidu,

·       organizacja i nadzór nad przeprowadzanymi postępowaniami w trybie zamówień z wolnej ręki jak też przetargów nieograniczonych,

·       współpraca i koordynacja spraw związanych z pracami Zakładu Górniczego,

·       organizacja i nadzór nad sprawami związanymi z informatyzacją i monitoringiem obiektów Spółki,

·       nadzór i organizacja spraw związanych z zakupami, dostawą towarów oraz usług dla obiektów Spółki.

Wymagania minimalne:

·       wykształcenie średnie techniczne,

·       staż pracy min. 5 lat na stanowiskach technicznych,

·       znajomość przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, prawa górniczego, prawa wodnego, zamówień publicznych,

·      praktyczna wiedza z zakresu obsługi technicznej budynków, usuwanie usterek wod-kan, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i sanitarnych,

·       sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań,

·       komunikatywność, uczciwość i rzetelność,

·       dyspozycyjność, zaangażowanie, samodzielność,

·       praktyczna znajomość obsługi komputera oraz programów kosztorysowych i CAD,

·       prawo jazdy kat B.

Wymagania dodatkowe:

·       wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub ochrony środowiska,

·       staż pracy min. 3 lata na stanowiskach technicznych,

·       uprawnienia SEP E do 1kV,

·       uprawnienia do pracy na wysokości,

·       własny samochód.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać w Sekretariacie Spółki w Zakopanem ul. Droga do Białego 7c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: bozena.zagata@polskietatry.pl w terminie do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15.00.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r. poz. 922).