Regulaminy

Program lojalnościowy dla stałych klientów Spółki Polskie Tatry S.A.
REGULAMIN
 1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest skorzystanie z usług hotelowych w obiektach noclegowych Spółki Polskie Tatry S.A. o wartości minimum 1500 PLN.

 2. Chcąc przystąpić do programu, klient wyraża chęć przystąpienia przez wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnika Programu Lojalnościowego Polskie Tatry S.A.

 3. Rabat na usługi noclegowe udzielany jest przy kolejnym pobycie w obiektach Spółki Polskie Tatry S.A.

 4. Uczestnik programu otrzymuje następujące rabaty od cen cennika podstawowego:
  • rabat na usługi noclegowe w wysokości 10% w sezonie w Zespole Antałówka i Zespole Pensjonatów Dolina Białego,
  • rabat na usługi noclegowe w wysokości 20% poza sezonem w Zespole Antałówka oraz Zespole Pensjonatów Dolina Białego,
  • rabat na usługi noclegowe w wysokości 10% w Hotelu Tatry,
  • 5% rabatu na pakiety pobytowe 7 i 14 dniowe,
  • podczas pobytu w naszych obiektach noclegowych w cenie wstęp do Aqua Parku Zakopane - atrakcje wodne (rodzaj przysługującego wstępu określany jest na podstawie długości pobytu),
  • 10% rabatu w kręgielni na terenie Aqua Parku Zakopane oraz wypożyczenie butów bez dodatkowych opłat,
  • 10% rabatu na usługi gastronomiczne w Karczmie Regionalnej Biały Potok,
  • 10% rabatu na usługi gastronomiczne i noclegowe w Zajeździe Górskim Kuźnice.
 5. Udział w programie mogą brać wyłącznie goście indywidualni.
 6. Karta Stałego Klienta uprawniająca do uczestnictwa w programie jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim.
 7. Aby otrzymać rabat należy przed zameldowaniem się w hotelu / pensjonacie okazać pracownikowi recepcji Kartę Stałego Klienta otrzymaną w trakcie ostatniego pobytu w jednym z obiektów noclegowych Spółki.
 8. Karta Stałego klienta jest nieważna jeżeli jest uszkodzona w sposób, który uniemożliwia identyfikację osoby uprawnionej lub nasuwa podejrzenia co do jej autentyczności.
 9. Dane osobowe uczestnika programu są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 10. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 11. Rabaty z programu lojalnościowego nie mogą być łączone z innymi ofertami promocyjnymi. Gość wybiera najbardziej korzystną finansowo w danej chwili dla siebie ofertę.
 12. Klient po podpisaniu Karty Uczestnika Programu Lojalnościowego „Polskie Tatry” S.A. akceptuje treść regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 13. Administratorem danych osobowych jest Polskie Tatry S.A. z siedzibą 34-500 Zakopane, ul. Droga do Białego 7c. Polskie Tatry S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2010 r. do odwołania.